Ontwikkeling concept voor nieuwe vrijetijdsbestemming

Opdrachtgever: TT World
Locatie: Assen, naast circuit
Doel: conceptboek voor nieuwe vrijetijdsbestemming

Ons werk

Analyse van de markt
Bepaling van doelen en doelstellingen
Opstellen van een concept voor nieuwe vrijetijdsbestemming
Schetsen van het nieuwe concept
Opleveren conceptboek

{