• 14.02.2020 Onderzoek haalbaarheid tentoonstelling

  Op het Lange Voorhout in Den Haag hebben jarenlang verschillende soorten beeldententoonstellingen plaatsgevonden. Sinds enkele jaren is deze traditie echter gestopt. De gemeente Den Haag heeft Imagine Leisure gevraagd onderzoek te doen naar welk nieuw concept succesvol zou zijn voor deze unieke locatie en hoe een tentoonstelling met beeldende kunst te realiseren is.

  De haalbaarheidsstudie betrof een terugblik op het verleden, die inzicht gaf in welk soort tentoonstellingen zich door de jaren heen hebben gemanifesteerd op het Lange Voorhout. Met een benchmark van andere beeldententoonstellingen in Europa werd duidelijk op welke manier een nieuw concept zich kan onderscheiden. Een uitgebreide consultatie van experts uit de markt en betrokkenen in de stad volgde. Op basis hiervan is beschreven welk nieuw concept voor een beeldententoonstelling kan werken en wat de belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn. Zo bleek uit de studie dat het Lange Voorhout vereist dat er met gerenommeerde kunstenaars van internationale allure wordt gewerkt. Tevens werd duidelijk dat het van belang is de tentoonstelling te koppelen aan andere locaties, bij voorkeur ook indoor.

 • 21.01.2020 Toekomstige invulling Zeelandhallen

  De afgelopen maanden heeft Imagine Leisure voor Libéma, één van de grootste leisure concerns van Nederland en bekend van onder andere Safari Resort Beekse Bergen, Aviodrome en de Brabanthallen, een plan opgesteld voor een alternatieve invulling van de Zeelandhallen in Goes. Er is onderzoek gedaan naar ontwikkelmogelijkheden ten aanzien van de de vrijetijdsmarkt, de MICE-markt en de bedrijfsmarkt. Op basis hiervan zijn twee scenario’s voor toekomstige invulling opgesteld en gepresenteerd aan de directie van Libéma en het college van B&W van gemeente Goes. Voor beide scenario's is inzichtelijk gemaakt wat de voor- en nadelen zijn. Libéma kan op basis hiervan samen met de gemeente een strategische keuze maken voor de ontwikkeling van de Zeelandhallen.

 • 17.12.2019 Imagine Leisure onderzoekt kansen zakelijke markt voor Breda

  Breda zet in op groei in toerisme, zowel zakelijk als recreatief. Hiervoor is sinds begin 2019 Breda Citymarketing gestart. Om een gedegen keuze te kunnen maken welke activiteiten zinvol en effectief zijn, is aan Imagine Leisure gevraagd om te onderzoeken hoe de zakelijke markt in elkaar zit en of Breda zich hier op moet richten.

  Het onderzoek moet inzicht geven in de algemene trends en ontwikkelingen, de huidige activiteiten en faciliteiten in Breda en wat het onderscheidende karakter is van de stad. Op basis hiervan wordt advies gegeven over de strategische richting en bijbehorende activiteiten. Er worden een aantal scenario’s uiteengezet, inclusief benodigde middelen en rolverdeling.

  Naast het verzamelen en analyseren van onderzoeken en relevante documenten, worden veel gesprekken gevoerd met lokale stakeholders en experts in de sector. Een klankbordgroep vanuit de stad is betrokken bij de uitvoering van het project. Naar verwachting is het adviesrapport eind januari 2020 klaar.

 • 02.12.2019 Overname en doorontwikkeling Het Sprookjesbos

  We hebben Innoxite Leisure Operations succesvol geholpen met het verwerven van ‘Het Sprookjesbos’ Valkenburg (Limburg). Het is een populaire bestemming voor gezinnen met jonge kinderen, gethematiseerd op basis van sprookjes. Innoxite beheert het park sinds medio 2019 en de omzet en prestatie zijn al fors verhoogd door verbeteringen in marketing, merchandising en evenmenten.

  Maar dat is niet alles: de nieuwe exploitant kan het komende jaar nieuwe attracties toevoegen en de thematisering verder verbeteren. Imagine Leisure heeft de financiering hiervoor geregeld. De eerste attracties zijn al ingepland, waaronder een trein uit het stenen tijdperk en een vliegend tapijt.

  Innoxite en Imagine Leisure hebben samen een uitgebreid strategisch plan opgesteld. Hierdoor kan de exploitant werkzaamheden ondernemen om het park verder te verbeteren. Het plan omvat nieuwe attracties en meer faciliteiten om de gastenervaring te verbeteren en de weersafhankelijkheid te verminderen. Het park zal hiermee in de toekomst een ​​breder publiek aantrekken.

 • 28.10.2019 Acquisitie Leisure Drenthe

  De provincie Drenthe heeft de ambitie om meer bezoekers naar de regio te trekken. Imagine Leisure heeft de opdracht gekregen om nieuwe bezoekersattracties te verwerven en de bestaande faciliteiten te versterken.

  Om deze ambitie te realiseren, is de eerste stap het creëren van een duidelijk beeld van de bestaande voorzieningen en de ambities en doelen van verschillende belanghebbenden in de provincie. Dit omvat marktanalyse en interviews met de verschillende stakeholders.
  Gebaseerd op de informatie van deze fase, is stap twee het opstellen van een strategisch plan, inclusief doelen, quick-wins en langetermijndoelen. Dit wordt vertaald naar concrete stappen om de doelen daadwerkelijk te bereiken en bezoekersattracties naar de regio te krijgen. Na het opstellen van het plan, voeren we het plan ook uit.