• 09.07.2020 Ontwikkeling concept voor stadhuis Gouda

  Het stadhuis van Gouda, een prachtig pand uit 1459 in het midden van de Markt, is sinds geruime tijd in gebruik door de TeKa Groep. De eigenaar heeft de wens om deze locatie een veel sterkere connectie met Gouda te geven en te zorgen dat er veel meer mensen van kunnen genieten dan nu. Om die reden is aan Imagine Leisure gevraagd een conceptboek te creëren.

  Imagine Leisure is gestart met een marktanalyse om inzicht te krijgen in de grootte van het verzorgingsgebied, wat de demografische gegevens zijn van de inwoners, hoe het toeristisch profiel er uit ziet en welk aanbod reeds aanwezig is in Gouda en omgeving. Met de marktanalyse als basis is vervolgens gewerkt aan het concept. Gezien de bijzondere en authentieke locatie, is het thema en bijbehorende verhaal cruciaal. Deze moeten kloppen bij de plek. In deze stap heeft Imagine Leisure aan de SMILE of Experience gevraagd om mee te werken aan dit project.

  De laatste stap is het opstellen van een globale businesscase van de investering en exploitatie. Op basis hiervan kan inzichtelijk worden gemaakt dat de initiële investering is die nodig is om het concept te realiseren en in hoeverre de exploitatie rendabel is. Na het opstellen van deze business case wordt het totaal in een concept boeken opgeleverd aan de TeKa Groep. Het conceptboek zal na de zomer gereed zijn.

 • 28.06.2020 Ontwikkeling Playdôme Roosendaal

  Een nieuw indoor entertainment center met interactief karten, lasergamen, fun-curlen, hyperbowlen, bijlgooien en horeca. Met als overkoepelend thema de Alpen. Dit kan allemaal volgend jaar op het huidige Leisurepark Roosendaal, genaamd de Playdôme Roosendaal. Verantwoordelijk is ondernemer Nicky Broos en zijn dochter. Broos was tot voor kort eigenaar van Snowworld Rucphen en Terneuzen. Imagine leisure helpt bij de realisatie. Het is een fors project: samen met een aantal investeerders wordt er zo’n zes miljoen euro in de verbouwing en uitbreiding van het complex. Het project is tevens ambitieus: in september is de planning om te starten met de bouw zodat volgens planning het nieuwe centrum begin 2021 open kan voor publiek.

  De ondernemer kiest voor nieuwe technieken en interactief spel. De interactieve vorm van karten is uniek in Europa en het hyperbowlen is nog maar in twee plekken in Nederland te spelen. Er komen vijf banen voor funcurlen en vijf banen waar met hakbijlen kan worden gegooid. Hierdoor wordt de propositie binnen Nederland heel sterk. Alle onderdelen van de FEC wordt gethematiseerd rondom het thema van de Alpen.

 • 07.06.2020 Lobbytraject heropenen Jumpsquare & JumpXL vestigingen Nederland

  Sinds half maart zijn alle trampolineparken van JumpSquare & JumpXL Nederland (en daarbuiten) gesloten vanwege de maatregelen om het corona virus te bestrijden. Na maanden dicht te zijn geweest, werd half mei door de overheid bepaald dat verschillende recreatieve faciliteiten zoals musea, bioscopen en zwembaden weer open mochten. Voor trampolineparken was het onduidelijk in hoeverre zij onder attracties en indoorspelen werden geschaard of dat zij bestempeld werden als indoor sport. Om die reden kregen zij initieel geen toestemming om per 1 juni de deuren te openen. Imagine Leisure is door de grootste indoor jumping keten van Nederland gevraagd de lobby voor het heropenen van haar vestigingen uit te voeren.

  Er volgde intensief contact met zowel het gemeentelijk apparaat als de vele veiligheidsregio's, overleg met en support van brancheorganisatie HISWA-Recron én het uiteenzetten van alle argumenten en het aanleveren van de juiste informatie. Maar dit resulteerde in het feit dat inmiddels vrijwel alle trampolineparken toestemming hebben om weer open te gaan, uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen die in de noodverordeningen staan beschreven. Jumpsquare en JumpXL Nederland heeft hiervoor hun eigen sectorspecifieke protocollen opgesteld die veilig en verantwoord spelen garandeert.

 • 14.02.2020 Onderzoek haalbaarheid tentoonstelling

  Op het Lange Voorhout in Den Haag hebben jarenlang verschillende soorten beeldententoonstellingen plaatsgevonden. Sinds enkele jaren is deze traditie echter gestopt. De gemeente Den Haag heeft Imagine Leisure gevraagd onderzoek te doen naar welk nieuw concept succesvol zou zijn voor deze unieke locatie en hoe een tentoonstelling met beeldende kunst te realiseren is.

  De haalbaarheidsstudie betrof een terugblik op het verleden, die inzicht gaf in welk soort tentoonstellingen zich door de jaren heen hebben gemanifesteerd op het Lange Voorhout. Met een benchmark van andere beeldententoonstellingen in Europa werd duidelijk op welke manier een nieuw concept zich kan onderscheiden. Een uitgebreide consultatie van experts uit de markt en betrokkenen in de stad volgde. Op basis hiervan is beschreven welk nieuw concept voor een beeldententoonstelling kan werken en wat de belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn. Zo bleek uit de studie dat het Lange Voorhout vereist dat er met gerenommeerde kunstenaars van internationale allure wordt gewerkt. Tevens werd duidelijk dat het van belang is de tentoonstelling te koppelen aan andere locaties, bij voorkeur ook indoor.

 • 21.01.2020 Toekomstige invulling Zeelandhallen

  De afgelopen maanden heeft Imagine Leisure voor Libéma, één van de grootste leisure concerns van Nederland en bekend van onder andere Safari Resort Beekse Bergen, Aviodrome en de Brabanthallen, een plan opgesteld voor een alternatieve invulling van de Zeelandhallen in Goes. Er is onderzoek gedaan naar ontwikkelmogelijkheden ten aanzien van de de vrijetijdsmarkt, de MICE-markt en de bedrijfsmarkt. Op basis hiervan zijn twee scenario’s voor toekomstige invulling opgesteld en gepresenteerd aan de directie van Libéma en het college van B&W van gemeente Goes. Voor beide scenario's is inzichtelijk gemaakt wat de voor- en nadelen zijn. Libéma kan op basis hiervan samen met de gemeente een strategische keuze maken voor de ontwikkeling van de Zeelandhallen.