Nieuw concept voor beeldententoonstelling

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Locatie: Lange Voorhout, Den Haag
Doel: Haalbaarheidsstudie

Ons werk

Verkennende gesprekken voeren met stakeholders
Bepalen ambitie, doelen, doelgroepen en bestaande plannen of kansen
Een nieuw concept beschrijven voor de beeldententoonstelling
Testen van het concept op haalbaarheid
Uitwerken tot een operationeel plan

{